forex trading logo

Contact


  Fam. R. Joustra
  Buren 4
  8756 JP Piaam


 

In het dorpje Piaam staat het natuurhistorisch museum 't Fûgelhûs. In het museum treft men een bijzondere collectie 
van ruim 200 verschillende vogels uit de omgeving aan. U krijgt er veel informatie over deze vogels en de geschiedenis 
van de waarden; buitendijks land dat ontstond na de aanleg van de Afsluitdijk. In de periode van half oktober tot half april 
overwinteren tienduizenden ganzen in de kuststrook tussen Workum en de Afsluitdijk. 
Op diverse plaatsen langs de voormalige Zuiderzeedijk zijn panelen geplaatst waarop informatie wordt gegeven 
over de soorten ganzen die in het gebied te zien zijn.

zeevogel 01

Piaam komen we in oude geschriften al in 1555 tegen onder de naam Pianghum. Het dorp is schilderachtig gelegen aan
de IJselmeerdijk (even achter de voormalige Zuiderzeekust) tussen Makkum en Workum en geldt als een beschermd
dorpsgezicht. Monumenten zijn o.a de Nederlands Hervormde kerk en de Nynke Pleats.

Het dorpsgebied loopt tot aan het in 1876/’79 drooggemalen Feitemeer en Parregaastermeer in het oosten.
In dit gebied vindt u de Polder Kooihuizen, genoemd naar een buurt van boerderijen, én twee eendenkooien. Van deze al
oude eendenkooien is bekend dat de daar gevangen watervogels naar Holland werden verhandeld; nu wordt één gebruikt
voor het ringen van watervogels.Piaam Hervormde kerk

Nabij de dorpskom zijn nog enkele akkers te vinden, maar verder resteert
niet veel van de voorheen zo belangrijke kleinschalige akkerbouw.
Het is nu allemaal veeteelt in de omgeving. Enkele flinke stelpboerderijen en
een paar huizen markeren de binnenkomst in het kleine dorp
en twee monumentale kop-rompboerderijen sluiten het dorp aan de
oostelijke zijde weer af.

De dorpsstraat buigt naar de 12de-eeuwse bakstenen dorpskerk toe.
In 1555 wilden de inwoners een leien dak; kennelijk ligt er dan nog riet op het dak
en dat heeft te lijden van de stormen zo vlakbij de kust.
Er wordt gemeld: ‘Pyanghum is nyet beplant met eenighe boemen’.

De westgevel is vernieuwd en bij de restauratie van 1953 zijn de rondbogige
vensters in het koor hersteld en het koor kreeg gotische spitsbogen terug. Aan de noordzijde zit een hagioscoop in het muurwerk.

Ten zuiden van de kerk ligt de fraaie, monumentale kop-hals-rompboerderij ‘Piaam State’. Deze boerderij heeft een
voorgevel van rode steen die op de overgang naar de top en in de top is versierd met friezen met vlechtingen van rode en gele steen.
Ten oosten van de kerk ligt de fraaie kop-hals-rompboerderij ‘ restaurant ‘de Nynke Pleats’ die uit de 18de eeuw dateert.

Een pastorie heeft Piaam niet gehad omdat de kerkelijke gemeente gecombineerd was met Idsegahuizum en de pastorie in dat dorp kwam.

Made by: Y.Postma © 2012